Bucketlist

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: 1 september 2016

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden
Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ('Verklaring', 'Voorwaarden' of 'VRV') is afgeleid van de Bucketlist Community-principes en omvat onze servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met Bucketlist Community. Daarnaast is de Verklaring van toepassing op merken, producten en diensten van Bucketlist Community waarnaar wordt verwezen met 'Bucketlist Community-diensten' of 'Diensten'. Wanneer je de Bucketlist Community-diensten gebruikt of opent, verklaar je dat je akkoord gaat met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaand artikel 13. Aan het eind van dit document zijn bovendien hulpbronnen opgenomen die informatie bevatten over de manier waarop Bucketlist Community werkt.
Omdat Bucketlist Community een breed scala aan diensten aanbiedt, kan je worden gevraagd om aanvullende voorwaarden te lezen en te accepteren die van toepassing zijn op je interactie met een specifieke app, product of dienst. In geval van een duidelijk conflict tussen deze VRV en de aanvullende voorwaarden van de app, het product of de dienst zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot je gebruik van de app, het product of de dienst voor zover het conflict reikt.

Privacy
We vinden je privacy erg belangrijk. We hebben een gegevensbeleid opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je Bucketlist Community kunt gebruiken om items te delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden je aan het gegevensbeleid te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

Inhoud en informatie delen
Jij bent eigenaar van alle inhoud en informatie die je op Bucketlist Community plaatst en je kunt de privacy- en toepassingsinstellingen gebruiken om te bepalen hoe de inhoud en informatie wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen:
Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto's en video's (IE-inhoud), geef je ons specifiek de volgende toestemming met inachtneming van je privacy- en toepassingsinstellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die je op of in verband met Bucketlist Community plaatst (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
Wanneer je een toepassing gebruikt, vraagt de toepassing mogelijk toestemming voor het openen van je inhoud en informatie en de inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld.    We vereisen dat toepassingen je privacy respecteren en je toestemming voor de betreffende toepassing bepaalt de wijze waarop de toepassing deze inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen.    (Lees ons gegevensbeleid en de platformpagina voor meer informatie over het platform, waaronder de wijze waarop je kunt bepalen welke informatie andere personen kunnen delen met toepassingen.)
Wanneer je inhoud of informatie publiceert met de instelling Openbaar, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten Bucketlist Community, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je naam en profielfoto).
We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Bucketlist Community geeft, maar houd er wel rekening mee dat we deze informatie kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

Veiligheid
We doen ons best om Bucketlist Community veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Bucketlist Community veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:
Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Bucketlist Community.
Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Bucketlist Community niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
Je houdt je op Bucketlist Community niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.
Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
Je zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
Je gebruikt Bucketlist Community niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Bucketlist Community verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Bucketlist Community-functionaliteiten.
Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels.

Registratie en accountbeveiliging
Bucketlist Community-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:
Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Bucketlist Community en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.
Je gebruikt je persoonlijke tijdlijn niet primair voor eigen commercieel gewin en je gebruikt geen Bucketlist Community-pagina voor dergelijke doeleinden.
Je gebruikt Bucketlist Community niet als je jonger bent dan 13 jaar.
Je gebruikt Bucketlist Community niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet), je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
Je draagt je account (waaronder pagina’s of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.
Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).

De rechten van anderen beschermen
We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.
Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Bucketlist Community waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
We kunnen inhoud en informatie die je op Bucketlist Community plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden.
We bieden je hulpmiddelen waarmee je jouw intellectuele-eigendomsrechten kunt beschermen. Zie voor meer informatie onze pagina Schending van intellectuele-eigendomsrechten rapporteren.
Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
Je zult niet gebruikmaken van onze auteursrechten, handelsmerken of merken die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan onder onze Richtlijnen voor gebruik van merken of na onze schriftelijke toestemming.
Als je informatie over gebruikers verzamelt, moet je hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Bucketlist Community) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Bucketlist Community.
Je tagt geen gebruikers en verzendt geen e-mailuitnodigingen naar niet-gebruikers zonder hun toestemming. Bucketlist Community biedt een toepassing voor sociaal rapporteren waarmee gebruikers feedback kunnen geven over taggen.

Mobiele en andere apparaten
We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn.
Wanneer het nummer van je mobiele telefoon wijzigt of wordt gedeactiveerd, werk je binnen 48 uur je accountgegevens op Bucketlist Community bij om ervoor te zorgen dat je berichten niet worden verzonden naar de persoon die je oude nummer krijgt.
Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op Bucketlist Community.

Betalingen
Als je een betaling maakt op Bucketlist Community, stem je in met onze Betalingsvoorwaarden tenzij het wordt vermeld dat andere voorwaarden van toepassing zijn.

Speciale bepalingen voor ontwikkelaars/beheerders van toepassingen en websites
Als je ontwikkelaar of beheerder bent van een platformtoepassing of -website of als je sociale plug-ins gebruikt, moet je je houden aan het Bucketlist Community-platformbeleid.
Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd door Bucketlist Community

Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:
Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals een merk dat je leuk vindt) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze.
We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders.
Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.

Speciale bepalingen voor adverteerders
Als je onze selfservice-interfaces voor het maken van advertenties gebruikt voor het maken, indienen en/of weergeven van reclame of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud (gezamenlijk de 'Selfservice-interfaces voor advertenties'), stem je in met onze selfservice-advertentievoorwaarden. Ook moeten je reclame of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud die op Bucketlist Community of ons uitgeversnetwerk worden geplaatst, voldoen aan ons Advertentiebeleid.
Speciale bepalingen voor pagina’s

Als je een pagina maakt of beheert op Bucketlist Community, of een promotie of aanbieding op je pagina uitvoert, ga je akkoord met onze Paginavoorwaarden.

Speciale bepalingen voor software
Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct, een app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Wijzigingen
We stellen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in deze voorwaarden en bieden je de mogelijkheid om deze aangepaste voorwaarden te lezen en erop te reageren voordat je verder gebruikmaakt van onze diensten.
Als we wijzigingen aanbrengen in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in deze Verklaring wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kunnen we een kennisgeving plaatsen op de pagina Site Governance.
Wanneer je na melding van deze wijzigingen in onze voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels de Bucketlist Community-diensten blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Beëindiging
Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Bucketlist Community geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze Verklaring, maar blijven de volgende artikelen van kracht: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3 en 14-18.

Geschillen
Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of Bucketlist Community, uitsluitend oplossen in een Amerikaanse arrondissementsrechtbank in het Noordelijke District van Californië of een rechtbank in San Mateo County, en je stemt ermee in je te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van dergelijke claims. Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan de wetten van de Amerikaanse staat Californië, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten.
Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op Bucketlist Community, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op Bucketlist Community niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op Bucketlist Community. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op Bucketlist Community vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Bucketlist Community-gebruikers.

We proberen Bucketlist Community online, foutvrij en veilig te houden, maar je gebruikt het op eigen risico. We bieden Bucketlist Community zoals het wordt geboden (as is), zonder expliciete of impliciete garanties, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-naleving. We garanderen niet dat Bucketlist Community altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat Bucketlist Community altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. Bucketlist Community is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derde partijen en je vrijwaart ons, onze directeuren, managers, medewerkers en agenten van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele claims die je tegen dergelijke partijen hebt. Als je inwoner bent van californië, doe je afstand van artikel 1542 van het burgerlijk wetboek, waarin staat: een algemene vrijwaring is niet van toepassing op claims die de schuldeiser niet kent of vermoedt te bestaan ten gunste van hem/haar op het moment van uitrollen van de release, welke als hij/zij deze had geweten aanzienlijk van invloed zouden zijn geweest op zijn/haar vereffening met de schuldenaar. We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring of met Bucketlist Community, zelfs niet als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verklaring of van Bucketlist Community zal niet hoger zijn dan honderd amerikaanse dollar (usd 100,00) of het bedrag dat je ons in de afgelopen 12 maanden hebt betaald. Krachtens bepaalde geldende wetten is het mogelijk niet toegestaan de aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade te beperken of af te wijzen, waardoor bovenstaande beperking of afwijzing mogelijk niet op jou van toepassing is. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van Bucketlist Community beperkt voor zover maximaal mogelijk is volgens de geldende wet.

Speciale bepalingen voor gebruikers buiten Nederland
Wij streven ernaar een algemene community te creëren met consistente regels voor iedereen, maar wij willen ook locale wetten respecteren. De volgende bepalingen gelden voor gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Bucketlist Community buiten de Nederland:
Je gaat ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland.
Als je je bevindt in een land waartegen de Nederland een embargo heeft uitgesproken of als jij of je organisatie staat vermeld op de lijst 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse ministerie van Financiën, mag je je op Bucketlist Community niet bezighouden met commerciële activiteiten (zoals advertenties of betalingen) of een platformtoepassing of -website beheren. Je gebruikt Bucketlist Community niet als het jou verboden is om producten, services of software te ontvangen die afkomstig zijn uit Nederland.
Bepaalde specifieke voorwaarden die alleen gelden voor Duitse gebruikers zijn hier beschikbaar.
Definities

Met 'Bucketlist Community of 'Bucketlist Community-diensten' bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.bucketlist.eu en andere websites van het Bucketlist Community-merk of via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies); (b) ons platform; (c) sociale plug-ins zoals de knop Vind ik leuk, de knop Delen en ander vergelijkbaar aanbod; en (d) andere media, merken, producten, diensten, software (zoals een werkbalk), apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld. Bucketlist Community behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen dat sommige van onze merken producten of diensten worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en niet door deze VRV.
Met 'Platform' bedoelen we een set API's en services (zoals inhoud) waarmee anderen, waaronder toepassingontwikkelaars en websitebeheerders, gegevens kunnen ophalen van Bucketlist Community of gegevens aan ons kunnen verstrekken.
Met 'informatie' bedoelen we feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Bucketlist Community.
Met 'inhoud' bedoelen we alles dat jij en andere gebruikers plaatsen, leveren of delen door Bucketlist Community-diensten te gebruiken.
Met 'gegevens', 'gebruikersgegevens' of 'gegevens van de gebruiker' bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van Bucketlist Community of aan Bucketlist Community kan verstrekken via het platform.
Met 'plaatsen' bedoelen we posten op Bucketlist Community of op andere wijze beschikbaar stellen door Bucketlist Community te gebruiken.
Met 'gebruiken' bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
Met 'toepassing' bedoelen we elke toepassing of website die het Platform gebruikt of opent en elk ander item waarmee gegevens van ons worden of zijn ontvangen.    Als je het Platform niet meer opent maar nog niet al onze gegevens hebt verwijderd, blijft de term 'toepassing' gelden tot je de gegevens verwijdert.
Met 'Handelsmerken' bedoelen we de lijst met handelsmerken die hier wordt gegeven.

Overig
Deze verklaring is een overeenkomst tussen jou en Ecommunity B.V. Verwijzingen naar 'ons', 'wij' en 'onze' zijn verwijzingen naar Bucketlist Community en is onderdeel van Ecommunity B.V. Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot Bucketlist Community en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.
Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.
Als we iets uit deze Verklaring niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.
Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Verklaring moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze Verklaring over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
Al onze rechten en verplichtingen onder deze Verklaring kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
Niets in deze Verklaring zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.
Met deze Verklaring worden geen rechten van derde partijen verleend.
We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
Bij het gebruiken of openen van Bucketlist Community houd je je aan alle geldende wetten.

Door Bucketlist Community-diensten te gebruiken of te openen, stem je ermee in dat we deze inhoud en informatie kunnen gebruiken en verzamelen in overeenstemming met het Gegevensbeleid dat periodiek kan worden aangepast.